Wet Inburgering

Betrek werkgevers actief bij de invulling van de module arbeidsmarkt en participatie en voorkom dat er 355 verschillende werkwijzen bij gemeenten ontstaan.

Dat is de kern van de oproep van  OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) uit de ingediende reactie op de internetconsulatie Wet Inburgering.

De invoering van de Participatiewet heeft ons geleerd dat 355 verschillende werkwijzen leiden tot een administratieve tijger voor werkgevers. Nu de Wet Inburgering er ligt is het tijd om samen met werkgevers te kijken naar de mogelijkheden van taalstages, werkervaringsplaatsen en participatieplaatsen die bijdragen aan de taalontwikkeling, sociaal netwerk en wat de Nederlandse arbeidsmarkt vraagt van werknemers. De eerste stappen, en waar mogelijk de opstap, naar de arbeidsmarkt.

Daarnaast maakt de nieuwe wet Inburgering zichtbaar dat er groep is waarvan verwacht wordt dat de stap naar de arbeidsmarkt (te) groot is. De zogenaamde Z-route. Deze groep zet met grote regelmaat de eerste stappen op de arbeidsmarkt in uitvoerende beroepen, waaronder schoonmaak.

Uitbreiden doelgroep

Het begeleiden van deze groep vraagt veel van werkgevers. Begeleiding op maat en het overbruggen van taalproblematiek zijn echter niet de enige hobbels. Het hoge werktempo in Nederland en een ander manier van werken maakt duidelijk dat deze groep niet makkelijk in kan stromen in beschikbare vacatures.

Al eerder hebben wij oproepen gedaan de doelgroep banenafspraak uit te breiden en in te zetten op inclusief ondernemen. Voor deze groep uit de Z-route zouden dan ook (tijdelijk) instrumenten van de doelgroep banenafspraak ingezet moeten kunnen worden.

Lees hier 👇 de bijdrage van OSB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn