Interview door realisten

In de week van de realist werd ik door Mohammed Benali en Pieter van Rij van CNV Vakmensen geïnterviewd. De centrale vraag in de 15 interviews die deze week werden afgenomen was “hoe maak je werk van een inclusieve arbeidsmarkt”.

Video

Twitter
LinkedIn