IN door Leonore Nieuwmeijer

Zelfstandig ondernemer

In juni 2020 heb ik de stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap. Na jaren van dubben is het nu tijd om de stap te zetten. Mijn uitdrukkelijke wens om me vrijer uit te kunnen spreken en de drive om meer impact te maken op inclusiviteit liggen hieraan ten grondslag.

Afgelopen jaren heb ik als specialist inclusiviteit veel organisaties warm gemaakt voor inclusief ondernemerschap. Door mijn brede ervaring op zowel strategisch- en tactisch niveau als de vertaalslag naar de operatie kan ik met mijn enthousiasme, energie en ervaring organisaties op weg helpen richting inclusief ondernemerschap.

IN door Leonore Nieuwmeijer

INclusiviteit in plaats van exclusiviteit. Een bijdrage leveren aan een Inclusief-Nederland. Mensen INtrinsiek motiveren en IN beweging brengen om nu iets anders te doen dan gisteren waardoor de wereld er morgen anders uitziet. Samen werken aan een INclusieve samenleving waar voor iedereen plek is.

De meerwaarde voor een organisatie om een afspiegeling te zijn van de Nederlandse beroepsbevolking is dat INsluiten van mensen die anders zijn dan jij de dynamiek in een organisatie vergroot. Zo kan ieder individu zich herkennen in jouw organisatie. En dan gaat het niet alleen over mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt maar het gaat ook over gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor iedereen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn