Inbreng hoorzitting Participatiewet

Afgelopen donderdag miste ik van de meeste genodigden tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie SZW de concrete handvatten om de Participatiewet beter te maken. Laten we met het rapport van de commissie Borstlap in de hand kijken naar wat écht nodig is en leidt tot structurele veranderingen. Maar tot die tijd zijn de aanpassingen in de Participatiewet en snelle implementatie van het Breed Offensief het enige dat ons nu gaat helpen!

De Participatiewet verdient een kans omdat:

  • De Participatiewet geen negatief effect heeft gehad op het aantal mensen in de bijstand (m.u.v. beschut werk);

Snelle implementatie van het Breed Offensief omdat:

  • Het optimale resultaat in het belang van de doelgroep voortkomt uit praktijktafels met VNG, gemeenten, Divosa, werkgevers, belangenorganisaties, vakbonden, werkgeversverenigingen en SZW;
  • Het de administratieve ballast voor werkgevers verminderd;
  • Het makkelijker wordt meer werkgevers te stimuleren mensen uit de doelgroep aan te nemen.

Lees hier de volledige toelichting van Asito op het rapport “evaluatie van de Participatiewet” tijdens de hoorzitting van 20 februari jl. Of kijk onze antwoorden op de vragen over jobcoaching en risico’s voor werkgevers terug.   ?

Voorzitter, dank voor de mogelijkheid hier als inclusief werkgever vandaag onze visie te mogen toelichten.

Asito is één van de grootste schoonmaakbedrijven in Nederland. We hebben ongeveer 10.000 medewerkers in dienst. In 2019 hebben we 1.700 mensen met een kwetsbare positie of afstand tot de arbeidsmarkt een kans gegeven binnen ons bedrijf. Wij maken ons al jaren hard voor een brede doelgroepbenadering en kijken dan ook niet uitsluitend naar vinkjes.

Participatiewet

Wij vonden de eindevaluatie Participatiewet van het Sociaal Cultureel Planbureau minder negatief dan geschetst. Gemeenten hebben tijd gehad hun rol in te vullen en dat heeft, buiten het beschut werk, geen negatief effect gehad op de mensen in de bijstand. Dat het nog niet het gehoopte positieve effect heeft was in onze beleving te verwachten. Wij zijn van mening dat de participatiewet een kans verdient. In mijn contacten met vele bedrijven merk ik een langzame verandering in denken. Werkgevers geven aan dat ze aan de slag gaan of willen gaan met verschillende doelgroepen op weg naar een meer inclusieve organisatie.

Breed offensief

Het Breed Offensief is uitvoerig aan bod gekomen aan diverse praktijktafels waar partijen hier aan tafel onderdeel van uit maakten. Het resultaat is in onze ogen dan ook optimaal vanuit het perspectief dat alle acties uit het offensief moeten bijdragen aan duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking en tegelijkertijd de bureaucratie voor werkgevers dient te verminderen. En hadden we er graag meer uit gehaald? Zeker, de uitkomst is voor werkgevers niet optimaal, maar wel het maximaal haalbare zonder het belang van de medewerker met een arbeidsbeperking uit het oog te verliezen. Dit is nodig om meer banen te creëren bij meer werkgevers.

Wél maken wij ons grote zorgen over de implementatie van het Breed offensief. Er gaat de komende twee jaar voor werkgevers nog niets veranderen. En met de komst van de WAB maken wij ons zorgen over de gevolgen die dat heeft voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Wij roepen op om vaart te zetten achter de volledige implementatie van het Breed Offensief.

Klassieke bijstand

En we roepen op niet alleen voor de doelgroep banenafspraak in actie te komen maar ook voor mensen uit de klassieke bijstand. Projecten richting participatie en werk komen maar moeizaam of niet van de grond. Gemeenten hebben onvoldoende zicht op de mogelijkheden van mensen en zijn daarnaast van mening dat werk direct betaald moet zijn. Wij sluiten ons aan bij de oproep om instrumenten die beschikbaar zijn voor de doelgroep banenafspraak voor de hele participatiewet beschikbaar te stellen en gemeenten hiervoor de financiële middelen te geven.

Kijk en luister hier de toelichting terug.

Vraag jobcoaching

Tijdens de hoorzitting werd door de heer Eppo Bruins, tweedekamerlid voor de ChristenUnie, een vraag aan mij gesteld over de interne jobcoach (de zogenaamde buddy) en de externe jobcoach. Kijk en luister hier zijn vraag en mijn antwoord terug.

Vraag risico’s voor werkgevers

Tijdens de hoorzitting werd door mevrouw Chantal Nijkerken – de Haan, tweede kamerlid voor de VVD, gevraagd de risico’s voor werkgevers uit de Position Paper toe te lichten. Kijk en luister hier haar vraag en mijn antwoord terug.

Kijk hier het hele debat terug.

Beiden vragen werden gesteld n.a.v. onze Position Paper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn