Inclusief Ondernemen

Inclusief Ondernemen

Wat is nou eigenlijk inclusief ondernemen?

Sociaal ondernemen, diversiteitsbeleid, betrokken ondernemen, PSO. Veel gebruikte termen om aan te tonen dat een organisatie bezig is met inclusief ondernemen. Maar wat is inclusief ondernemen?

Steeds vaker zie ik de term inclusief ondernemen gekoppeld aan de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Maar hoe inclusief is het als je als organisatie je hard maakt voor één doelgroep? Alle vacatures en taken die beschikbaar komen uitsluitend aanbiedt aan één doelgroep en daarmee eigenlijk alle andere (kwetsbare) mensen op de arbeidsmarkt uitsluit? Ben je dan inclusief?

Wat is inclusief ondernemen?

Hier is geen pasklaar antwoord op te geven. Iedereen verstaat daar iets anders onder, meet iets anders. Als ik de wikipedia vraag dan krijg ik als resultaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Google verwijst me naar De Normaalste Zaak en inclusief werkgeven. En zo is er geen eenduidige omschrijving van Inclusief ondernemen te vinden. Vaak hoor ik ook de koppeling met de quotumwet en de participatiewet. Een sturende overheid op wat jij verstaat onder inclusief ondernemen. Maar het gaat niet om wat een ander vindt, het gaat er om wat jij vindt, wat jij bij kan en wil dragen. Zo kan iedereen zelf een invulling aan geven én een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

Wat is inclusieve organisatie voor mij?

Voor mij biedt een inclusieve organisatie een omgeving waarin mensen van verschillende nationaliteiten, culturele / etnische achtergrond, (kwetsbare) posities op de arbeidsmarkt of willekeurige gender een veilige werkplek vinden in reguliere teams. Hier zijn mensen met een arbeidsbeperking een onderdeel van.

Voor mij is een inclusieve organisatie een organisatie waarin iedereen zich, naar eigen kunnen, kan, mag en durft te ontwikkelen. Zonder iemand uit te sluiten, zonder te focussen op één doelgroep. De juiste balans creëren met al die verschillende individuen is volgens mij inclusief ondernemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn