Eenvandaag

Breed offensief

De participatiewet verdient een kans!

Vorige week kwam de eindevaluatie van de participatiewet van de hand van het SCP. Ik werkte mee aan de uitzending van EénVandaag. Hierin werd een deel van de problematiek geschetst. Graag vul ik de informatie uit de uitzending aan met mijn ervaring van het afgelopen jaar.

Breed offensief

Wat mij betreft had er meer in de uitzending gemogen over de stappen die afgelopen twee jaar gezet zijn in het breed offensief. Door een intensieve samenwerking van met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met alle partners en vertegenwoordigers uit de praktijk ligt er een breed gedragen voorstel. Een voorstel waarin ik zie dat er stappen gezet worden om de bureaucratie te verminderen en de risico’s te verkleinen.

De eerste stappen naar vereenvoudiging van de loonkostensubsidie en harmonisatie van instrumenten is gezet. Om het andere 2/3 e deel van de werkgevers ook inclusief te laten worden moet verdere vereenvoudiging nog echt beslag krijgen. We zijn op de goede weg maar de stap naar uitvoering moet nu gezet worden.

Ik vind het te vroeg om de participatiewet al af te schrijven. Er moet flink aan gesleuteld worden en daartoe zijn belangrijke stappen gezet. Toch zie ik ook het nieuwe risico van de WAB ontstaan voor inclusief werkgeverschap.

Publiek private samenwerking

Ook had de kracht van de publiek private samenwerking zoals we deze o.a. met de Universiteit Utrecht vormgeven meer in de de uitzending gemogen. Nu we één gezamenlijke doelstelling hebben richting 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking is het zaak nog intensievere partnerschappen te vormen. Dit zien we niet alleen terug binnen bestaande opdrachten blijkt ook uit onderstaande kamerbrief.

Bij EenVandaag gaven Ton Wilthagen en ik een reactie op de eindevaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau over de participatiewet.

Kijk hier ?? de uitzending terug.

Uitzending EenVandaag 19 november 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn