WAB

De WAB en inclusief werkgeverschap

De tijd die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen om te groeien naar een baan met een toekomstperspectief wordt onder druk gezet door de hoge kosten van flexibele arbeid. Niet alleen moet er een oplossing worden bedacht voor de mensen uit de doelgroep banenafspraak. Er moet een oplossing komen voor alle mensen die nog aan de zijlijn staan.

Personeel uit kwetsbare doelgroepen wordt verhoudingsgewijs duurder maar heeft dezelfde begeleiding nodig als nu. Voor organisaties als Asito met zo’n 1.300 medewerkers uit diverse kwetsbare doelgroepen, zijn de gevolgen groot. De oplossing om werkgevers te ondersteunen in begeleiding neemt slechts een deel van de zorg weg. Ik denk dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans negatieve gevolgen heeft voor inclusief werkgeverschap in Nederland.

Inclusieversnellen

Afgelopen week verscheen het SCP rapport waarin staat dat “werkgevers weinig prioriteit geven aan het inclusiever worden.” Helaas is dit heel herkenbaar. Al jaren deelt Asito haar verhaal over de waarde van inclusiviteit door dit onder de aandacht te brengen bij andere bedrijven. Door te kennis er ervaring te delen en aan praktijktafels te zorgen dat de regeldruk vermindert. Hiermee willen we andere werkgevers stimuleren aan de slag te gaan met de doelgroep die bij hen past.

Meer vaste banen

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans tracht de overheid de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen. Medewerkers krijgen meer zekerheid over het moment waarop ze werken en hoeveel uren ze werken. Oproepcontracten worden minder flexibel en het bieden van een vast contract levert een werkgever financieel voordeel op.

Op zich een goede ontwikkeling. Intern levert dit mooie dialogen op over hoe we omgaan met flexibele arbeid, wat het beleid is ten aanzien van duurzame dienstverbanden en het brengt echt verandering met zich mee. Echter daar wringt hem ook de schoen bij de inzet van medewerkers die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Want dit betekent dat tijdelijke contracten duurder worden dan vast personeel. Ook een flexibel contract waarin het aantal te werken uren langzaam, en passend bij de ontwikkeling van de medewerker wordt verhoogd, werkt kostenverhogend.

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand of analfabetisme. Op basis van functioneren kan er geen enkele belemmering zijn om een vast contract te krijgen. Echter, voor het werken op verschillende locaties zijn aanvullende certificaten nodig. Een bekende voorwaarde is het VCA certificaat. Voor bovenstaande groep vaak een lastige om te behalen. Nu het veranderende beleid maakt dat medewerkers sneller een vast contract krijgen kunnen we deze groep geen zekerheid bieden aangezien ze niet aan de veiligheidseisen voldoen.

Ervaring leert ons dat er soms 23 of 24 maanden nodig zijn, en diverse pogingen, taalondersteuning, om het certificaat te behalen. Zoals bijvoorbeeld bij collega Francis Aubee Nu wordt deze medewerker veel duurder dan de medewerker die wel binnen de duur van het eerste contract het certificaat behaald. Naast de extra inzet om medewerkers te begeleiden gaan de personeelskosten omhoog.

Risico’s en kosten

Personeel in vaste dienst brengt minder kosten maar meer risico’s met zich mee voor werkgevers. Een mooie afweging, precies waarvoor de WAB bedoeld is. Bij twijfel volgt er (nog) geen contract voor onbepaalde tijd. Bovengenoemde medewerker kan nog een contract voor bepaalde tijd krijgen maar wordt daarmee duurder dan de medewerker die door kan stromen naar een vaste baan. En daar stijgen de kosten van de kwetsbare medewerker door het kostenverhogend effect van de WAB.

Intern hebben we het goede gesprek gevoerd over de verhouding vast – flex, het opvangen van pieken en dalen en een realistischer uren contract. Er wordt beleid geformuleerd en de eerste acties in gang gezet. Deze mooie ambities leveren spanning op met inclusief werkgeverschap.

Wie herkent dit? En hoe ga jij hier mee om?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn