Convenant UWV

De medewerker centraal

De medewerker centraal stellen in plaats van bestaande regels en processen.

“We vragen werkgevers te kijken naar de talenten en mogelijkheden van werknemers. Ik roep alle instanties op te kijken naar de mogelijkheden binnen de wet en niet de eigen processen en regels centraal te stellen. Stel de medewerker centraal en zoek de ruimte om te komen tot een goede samenwerking”. Mijn oproep aan tafel tijdens de bestuurderslunch tijdens het Kennis en Participatiefestival waar het convenant “met psychische kwetsbaarheid aan het werk” werd ondertekend. Divosa, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en UWV waren ondertekenaars.

Tijdens het Kennis en Participatiefestival werd een bestuurderslunch georganiseerd om onderstaande speerpunten benoemd in het convenant te bespreken:

  • Toeleiding en behoud van werk
  • Kennisdeling, onderzoek en methodiekontwikkeling
  • De-stigmatisering
  • Werkgevers betrekken en ondersteunen
  • Regionale samenwerking
  • Deskundigheidsbevordering

Volgens de met ruim 700 enthousiaste mensen gevulde zaal is werkgevers betrekken en ondersteunen de belangrijkste peiler. Hierover ging ons gesprek tijdens de lunch en deed ik mijn oproep die instemmend werd ontvangen. Het bestaande instrumentarium voor deze doelgroep past niet bij wat de medewerker nodig heeft om duurzaam terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Samenwerking

We zijn al ruim anderhalf jaar met UWV aan het kijken hoe we de medewerker centraal kunnen stellen en komen uit op een kleine pilot om dit samen te bekijken. Vanuit vertrouwen en verbinding. Begrip hebben voor elkaar en de mogelijkheden en onmogelijkheden van beide organisaties.

Uiteindelijk dient dit te leiden tot meer passende processen bij de doelgroep om zo meer werknemers met een psychische kwetsbaarheid succesvol aan het werk te krijgen.  In de Festivalkrant een preview op de samenwerking die we sluiten met UWV om te leren van elkaar en de werknemer centraal te stellen in dit proces.

Trots

Trots op Bjorn, die na een uitgebreide voorbereiding zijn verhaal heeft gedeeld. Uitgelegd aan de aanwezigen wat de regels met hem doen, hoe het hem ziek maakt. Dat Bjorn soms ziek thuis zit omdat even minder werken niet kan of mag. Of dat iedereen iets anders van en over hem vindt, zonder hem daarbij te betrekken. Zijn praktijkverhaal helpt ons verder ontwikkelen van een samenwerking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn