Empathie en medelievendheid

De kracht van empathie

In een sterk veranderende wereld, waar men zich bewust is van sociale ongelijkheid, speelt empathie een cruciale rol. Het vermogen om de gevoelens en perspectieven van anderen te begrijpen is essentieel om bruggen te bouwen, vooroordelen te bestrijden en een inclusieve samenleving te creëren.

Empathie is niet hetzelfde als sympathie. Sympathie betekent dat je medelijden hebt met iemands lot, terwijl empathie betekent dat je je inleeft in hun gevoelens en perspectief. Het belangrijk om onderscheid te maken tussen deze twee begrippen. We moeten ons inleven in de ervaringen van anderen, maar we hoeven niet altijd met hun mening of acties akkoord te gaan.

Uitdagingen voor empathie in een veranderende wereld

 • Groepsdenken: De nadruk op groepsidentiteiten in discussies kan leiden tot groepsdenken, waarbij men de ervaringen van mensen binnen de eigen groep voorkeur geeft en die van buitenstaanders mogelijk negeert.
 • Virtuele signalering: Extreme uitingen kunnen leiden tot een focus op virtuele signalering, waarbij men zijn of haar extreme credo’s benadrukt om sociale goedkeuring te krijgen, in plaats van zich oprecht in te leven in de ervaringen van anderen.
 • Tegenreactie: De nadruk op intense kwesties kan tegenreactie en polarisatie veroorzaken, wat het moeilijker kan maken om met mensen met verschillende standpunten in gesprek te gaan en empathie te ontwikkelen.

Empathie is een continu leerproces. We leren voortdurend over de wereld en over elkaar. Het is belangrijk om open te staan voor nieuwe informatie en om onze mening bij te stellen wanneer dat nodig is.

Empathisch gedrag kun je leren en daarmee empathie of medelievendheid ontwikkelen. Ik ben begonnen met onderstaande oefeningen toe te passen in privé 1 op 1 gesprekken. Niet tijdens het hele gesprek maar op het moment dat iemand echt zijn of haar verhaal kwijt wil. Soms stel ik de vraag of iemand alleen even zijn verhaal kwijt wil en dat ik juist niet moet reageren, of dat ik juist vragen dien te stellen.

Oefeningen

 • Actief luisteren: Maak oogcontact en luister zonder te onderbreken. Probeer te begrijpen wat de ander zegt, zowel op verbaal als non-verbaal niveau. Probeer ook te begrijpen wat ze níet zeggen. Probeer hun perspectief te begrijpen, zelfs als je het niet eens bent met hun mening. Leef je in door te denken: “Hoe zou ik me voelen als ik in deze situatie zat?”
 • Vragen stellen: Stel open vragen en verdiepingsvragen om écht te doorleven wat de ander zegt. Ga dieper in op gevoelens en het perspectief van de ander en wees nieuwsgierig. Toon interesse en leef je in om hun belevingswereld te begrijpen.
 • Reflectie: Probeer te verwoorden wat je denkt dat de ander voelt. Dit helpt je om te controleren of je de ander goed begrijpt en geeft de ander de kans om te corrigeren. Begin je zin met; begrijp ik goed dat…. Als ik in eigen woorden probeer samen te vatten klopt het dan dat je zegt ….
 • Observeren: Let op lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, stemvolume, snelheid van spreken en toonhoogte. Let ook op repeterende bewegingen als tikken met de voet, iets in de handen pakken of friemelen aan het gezicht of haar. Deze non-verbale signalen (mits deze persoon dat normaliter niet doet) kunnen veel onthullen over de gevoelens van de ander.
 • Oordelen loslaten: Probeer de ander niet te veroordelen of te bekritiseren. Blijf objectief en focus op het begrijpen van hun perspectief. Dit kan best lastig zijn en van je vragen je eigen gevoelens en emoties te onderdrukken.
 • Erken je eigen vooroordelen: Wees je bewust van je eigen vooroordelen en hoe deze je perceptie van anderen kunnen beïnvloeden.
 • Erken je eigen privileges: Wees je bewust van de voordelen die je hebt op basis van je identiteit, en gebruik die privileges om anderen te steunen.
 • Wees bereid om je mening te herzien: Sta open voor nieuwe informatie en perspectieven, en wees bereid om je eigen mening te herzien wanneer dat nodig is.
 • Zoek gedeelde menselijkheid: Ondanks onze verschillen, delen we allemaal een basismenselijkheid. Focus op deze gedeelde waarden en ervaringen om verbinding te maken met anderen.
 • Betrek je in de dialoog: Ga in gesprek met mensen die anders denken dan jij, zelfs als het moeilijk of ongemakkelijk is. Deze gesprekken kunnen leiden tot meer begrip en empathie voor alle betrokkenen.

Onze samenleving lijkt steeds individualistischer en harder te worden. Empathie is een waardevolle vaardigheid die ons kan helpen te verbinden met anderen en betekenisvolle relaties op te bouwen. Het vermogen om je in te leven in de ervaringen van gemarginaliseerde groepen is essentieel voor het bevorderen van inclusie, rechtvaardigheid en sociale verandering. Dit vraag bewustzijn van je eigen privileges en inlevingsvermogen in hoe de ander jou ziet.

Empathie is een belangrijk instrument in de strijd voor een rechtvaardiger wereld in combinatie met de bereidheid om met anderen in gesprek te gaan. Door ons in te leven in de ervaringen van anderen kunnen we onrechtvaardige structuren beter begrijpen. Als we empathie tonen creëren we een ruimte van veiligheid en acceptatie waar mensen zich kwetsbaar durven opstellen en écht contact mogelijk wordt.

Impact op houding en gedrag

Empathie of medelievendheid heeft een grote impact op onze houding en gedrag. Het is niet alleen een vaardigheid, maar ook een keuze. We kunnen ervoor kiezen om ons te verdiepen in de ervaringen van anderen, en om een stap te zetten om de ander de hand te reiken om dichter bij elkaar te komen. Dit leidt tot:

 • Betere communicatie: Door te begrijpen waar de ander vandaan komt, kun je je communicatie beter afstemmen. Dit kan misverstanden voorkomen en conflicten verminderen.
 • Sterkere relaties: Empathie helpt je om diepere en betekenisvollere relaties op te bouwen. Mensen voelen zich begrepen en gewaardeerd wanneer je je inleeft in hun gevoelens.
 • Meer compassie: Empathie maakt ons meer begaan met anderen. We zijn geneigd om te helpen en minder snel te oordelen wanneer we de ander begrijpen.
 • Verhoogde creativiteit: Door ons in te leven in anderen, kunnen we nieuwe perspectieven en ideeën verkennen. Dit kan leiden tot creatieve oplossingen voor problemen.

Empathie is een krachtige vaardigheid die ons leven kan verrijken. Door te investeren in de ontwikkeling van empathie, kunnen we betere relaties opbouwen, effectiever communiceren en een meer compassievolle wereld creëren.

Volgende week: De kracht van zelfreflectie | introspectie

Vorige week: Mijn paradigma

2 weken geleden: De kracht van verwondering

Volg mijn updates op Linkedin om op de hoogte te blijven van mijn persoonlijke ontwikkeling naar verwondering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn