Arbeidsmarkt en Inkomen, de (gemiste) kans in het coalitieakkoord

“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” is de titel van het nieuwe coalitieakkoord. We gaan veel geld uitgeven, heel veel geld. Aan wonen, klimaat, energie, stikstof. Belangrijke thema’s die een groot deel van de samenleving bezig houden. Het grootste deel is zelfs vrij gedetailleerd uitgewerkt in het akkoord. Vol goede moed belandde ik aan bij de paragraaf “Arbeidsmarkt en Inkomen”.

De mensen aan de basis van de arbeidsmarkt kijken vol verwondering naar de miljarden die geïnvesteerd gaan worden. Want wat verandert er hiermee dan voor hen?

Het goede nieuws is dat de paragraaf arbeidsmarkt en inkomen ruimte biedt voor een nieuwe bestuurscultuur. Geen dichtgetimmerde akkoorden maar ruimte voor de polder en de kamer om samen goede ideeën uit te werken.

Verruimen bijverdiengrenzen

Het verruimen van de bijverdiengrenzen maakt dat meer mensen kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt en dat werken, ook als je een aanvullende uitkering hebt, loont. Dit in combinatie met het afschaffen van het toeslagencircus maakt dat we veel meer mensen naar werk kunnen begeleiden en dat niet alleen  de inkomensonzekerheid afneem maar mensen ook actief kunnen deelnemen aan de samenleving en niet buitengesloten worden.

Sociaal Ontwikkelbedrijven

En hoe kunnen we meer mensen actief laten deelnemen op de arbeidsmarkt? Door een sterke positie van de sociaal ontwikkelbedrijven die een keten vormen met branches en bedrijven. Het liefst wel allemaal volgens dezelfde uitgangspunten en kaders. Nu werkt het net als met de arbeidsmarktregio’s. Ieder Sociaal Ontwikkelbedrijf bepaalt zijn eigen regels en uitgangspunten. Dat maakt de aansluiting op de arbeidsmarkt niet makkelijker. Veel werkgevers zijn klaar om deze groep zelf in dienst te nemen en willen dit ook. Voor werkgevers die de eerste stappen op het gebied van inclusief werkgeverschap zetten kan tijdelijke detachering een veilige kennismaking met de doelgroep zijn. De balans daarin moet helderder en overal gelijk zijn en het doel maximale toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Ontwikkelbedrijven zijn een plek waar iedereen die buiten het arbeidsproces staat terecht kan om te ontwikkelen richting werk. Waar mogelijk richting de reguliere arbeidsmarkt en als dat niet kan op een beschutte werkplek. En waar deze groep naar de arbeidsmarkt kan, moeten ze ook écht naar de markt. Dus niet via ingewikkelde detacheringsconstructies. Met het vangnet van de participatie cao is deze stap voor iedereen mogelijk. Niet het sociaal ontwikkelbedrijf bepaalt de hoe, maar de samenwerking tussen medewerkers, branches, bedrijven en ontwikkelbedrijven kijken wat het beste is voor de medewerker.

Breed Offensief

Een gemiste kans is dan ook het niet doorvoeren van het Breed Offensief. De wet ligt al ruim anderhalf jaar op de plank en er zit een heel belangrijk element in. Namelijk de jobcoaching en interne begeleiding. Om de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of mensen die altijd kwetsbaar blijven, de juiste ondersteuning te kunnen bieden is de inzet van een jobcoach samen met een interne werkbegeleider cruciaal. Nog steeds moet er een keuze gemaakt worden terwijl uit onderzoeken blijkt dat passende begeleiding doorslaggevend is bij duurzame dienstverbanden.

Over de doelgroep banenafspraak of verbreden van de doelgroep staat helemaal niets vermeld. Steeds groter wordt de roep uit de samenleving om deze groep te verbreden. Niet alleen mensen met een arbeidsbeperking maar ook statushouders of langdurige bijstandsgerechtigden hebben intensieve begeleiding nodig om goed te landen op de arbeidsmarkt. Juist in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt kan er een plek zijn voor iedereen. Met de juiste voorwaarden, instrumenten en begeleiding kunnen we een grote groep mensen die al lang aan de kant staat toeleiden naar de arbeidsmarkt en ontwikkelen. Verbreed de doelgroep en verhoog de ambitie van 125.000 banen naar 200.000 banen.

Het coalitieakkoord is op de paragraaf Arbeidsmarkt en Inkomen niet dichtgetimmerd en vol kansen. Maar ook helaas zonder sence of urgentie geformuleerd. Het is tijd om te gaan doen wat al zolang noodzakelijk is en niet te verzanden in nieuwe onderzoeken, werkgroepen of een minister die een eigen stempel wil drukken.

Oproep aan de nieuwe minister

Minister; ga aan de slag met wat er al ligt. Maak van het Breed Offensief een hamerstuk. Betrek de werkgevers die dagelijks op de werkvloer actief zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in plaats van de CEO met beloftes en ambitie. Betrek de doeners uit de praktijk. Nu investeren in de mensen die aan de kant staan levert niet alleen een besparing op de uitkering op  maar vooral levensgeluk, respect en waardering voor de mensen die nu niet mee doen.

Zie om naar elkaar en laten we, samen, vooruitkijken naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn