Inclusie is van jou en mij

Ik voel in de maatschappij een toenemende weerstand tegen diversiteit en inclusie ontstaan terwijl een diverse samenleving bij ons hoort. Iedereen is anders. Ik voel me anders dan mensen uit de Randstad. Ik voel me anders dan de academicus maar ook anders dan iemand met een beperking.

Voor mij is en blijft verwondering de basis voor inclusie want inclusie gaat over jou en mij, verandering begint bij onszelf. Wanneer we ons verwonderen over de diversiteit aan perspectieven, ervaringen en achtergronden, openen we onszelf voor nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Verder lezen Inclusie is van jou en mij

De kracht van optimisme

Optimisme is niet alleen een prettige eigenschap, maar blijkt ook een krachtige tool te zijn in omgang met onszelf en met anderen. Zowel in onze persoonlijke als professionele relaties kan optimisme een positieve impact hebben op de kwaliteit van onze interacties en de sterkte van onze banden.

Optimisme is al mijn hele leven een stabiel houvast, zoals afgelopen jaar. Ik kwam mezelf fysiek enorm tegen. Na een heel simpele val scheurde ik een bandje in mijn hand. Met drie ingrijpende operaties tot gevolg, en een vierde die nog komen gaat, staat mijn rechterpols bijna volledig vast. Dit vroeg om herijken van mijn persoonlijke situatie, keer op keer. Telkens een nieuwe uitgangspositie waarbij ik gevoelsmatig water bij de wijn moest doen met boosheid en strijdbaarheid tot gevolg. Tot ik eind december besloot de huidige situatie te accepteren, niet te volharden in frustratie dat het geschetste beeld voor mij niet haalbaar is, maar de mijn omgeving aan te passen op de nieuwe situatie. En ineens zie ik wat ik allemaal wel kan en ben ik gezegend met pijnloze momenten.

Verder lezen De kracht van optimisme

De kracht van opmerkzaamheid

Fijngevoeligheid en opmerkzaamheid als basis in communicatie

Fijngevoeligheid en opmerkzaamheid zijn cruciaal in communicatie omdat ze ons in staat stellen om onzichtbare verbanden te leggen, patronen in gedrag te herkennen en de nuances van menselijke interactie te begrijpen.

In de wereld van interactie gaat het vaak om meer dan wat er expliciet wordt gezegd of getoond. Naast non-verbale communicatie kunnen we ook letten op subtiele signalen en patronen in alle vormen van communicatie. Zo kunnen we waardevolle inzichten krijgen in de intenties, emoties en gedachten van anderen. Dit wordt ook wel het leggen van niet-zichtbare verbanden genoemd of abstraherende communicatie.

Verder lezen De kracht van opmerkzaamheid

De kracht van zelfreflectie

In een tijd waarin we worstelen met maatschappelijke verdeeldheid zijn zelfreflectie en introspectie meer nodig dan ooit. Het kritisch en eerlijk onderzoeken van onze eigen gedachten, gevoelens en motieven is een onmisbaar instrument voor persoonlijke ontwikkeling.

Door naar binnen te keren en in de spiegel te kijken creëren we ruimte om ons eigen gedrag te onderzoeken. Zo worden we ons bewuster van onze drijfveren, valkuilen, angsten en waarden. We krijgen inzicht in onze patronen en gewoonten, zowel die ons dienen als die ons beperken, waardoor we betere keuzes kunnen maken en effectiever omgaan met uitdagingen.

Verder lezen De kracht van zelfreflectie

Verwondering: mijn paradigma

Handvatten om de wereld vanuit een andere werkelijkheid te bekijken

De realiteit is niet altijd wat het lijkt. Onze waarneming is gekleurd door onze eigen ervaringen, overtuigingen en waarden. Dit kan leiden tot tunnelvisie, waardoor we kansen missen en onszelf beperken. Ik heb voor mijn bewustwording en ontwikkeling veel gehad aan het boek van Stephen Covey (‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’). Tijdens het lezen en vertalen van de eigenschappen van Covey naar mijzelf ontstonden de handvatten om echt te kunnen verwonderen.

Verder lezen Verwondering: mijn paradigma

De kracht van verwondering

Een benadering zonder vooroordelen

In een wereld vol snelle oordelen en vastgeroeste meningen, is de kracht van verwondering een zeldzame en waardevolle eigenschap. Verwonderen kun je leren, oefenen en uiteindelijk toepassen. De komende weken neem ik je iedere vrijdag mee in zes stappen in het leren verwonderen. Ik leer je de wereld te bekijken door een andere bril.

Verder lezen De kracht van verwondering

Breed Offensief

Namens de branchevereniging OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en bedrijfsdiensten) hebben we gereageerd op het wetsvoorstel Breed Offensief ten behoeve van de plenaire behandeling.

Na twee jaar actief deelgenomen te hebben aan diverse praktijktafels maken we ons nog steeds zorgen. Met name op de onderwerpen:

  • Loonwaardebepaling
  • Stroomlijning administratieve processen
  • Combinatie van jobcoaching en interne werkbegeleider
  • Wegnemen knelpunten bij No Risk
Verder lezen Breed Offensief

Zelfstandig ondernemer

In juni 2020 heb ik de stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap. Na jaren van dubben is het nu tijd om de stap te zetten. Mijn uitdrukkelijke wens om me vrijer uit te kunnen spreken en de drive om meer impact te maken op inclusiviteit liggen hieraan ten grondslag.

Afgelopen jaren heb ik als specialist inclusiviteit veel organisaties warm gemaakt voor inclusief ondernemerschap. Door mijn brede ervaring op zowel strategisch- en tactisch niveau als de vertaalslag naar de operatie kan ik met mijn enthousiasme, energie en ervaring organisaties op weg helpen richting inclusief ondernemerschap.

Verder lezen Zelfstandig ondernemer
Twitter
LinkedIn