Facilitair inclusief

Facilitair Inclusief op Schiphol

4 Schoonmaakbedrijven, één opdrachtgever, 18 deelnemers, 12 diploma’s en 12 banen.

Partnership, samenwerking en verbinding maakt dat mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een startkwalificatie behalen op Schiphol.

De partners in facility; Asito, ISS, HAGO en Raggers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het plaatsen, en aan het werk houden, van kwetsbare medewerkers op Schiphol. Vanuit dat perspectief zijn zij gezamenlijk met Luchtvaart Community Schiphol, Metropoolregio Amsterdam en MBO College Airport Facilitair Inclusief gestart. Aan dit programma doen mensen mee die nog geen opleiding hebben afgerond, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en graag in de schoonmaak willen werken.

Royal Schiphol Group als aanjager

“Facilitair Inclusief is een uniek samenwerkingsprogramma, omdat vier bedrijven die in principe elkaars concurrenten zijn op Schiphol, samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te geven. Door deze werkervaring en het behalen van het diploma vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt” licht Lieke Hermsen, Manager cluster facilities van Royal Schiphol Group toe.

“Schiphol wil in haar opdrachtgeverschap samenwerking stimuleren op weg naar collectiviteit in de Terminal. Dat willen we op vier speerpunten; kwaliteit, personeel, duurzaamheid en veiligheid”.  We willen onze partners laten nadenken over werken aan duurzame inzetbaarheid. Dat bouw je niet in een contract maar dat bereik je met samenwerking. We vragen veel van onze facilitaire partners. Een partnerschap als dit vraagt om een gezamenlijk doel en intensieve samenwerking waarbij je van elkaar kunt leren.

Personeel en inclusiviteit

Asito is vanuit het collectief aanjager voor het speerpunt Personeel. “Inclusiviteit is inmiddels zo verankerd in onze organisatie dat het ontwikkelen, aanjagen en ten uitvoer brengen van projecten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt echt bij ons past”. Diana van Zeelt is als vestigingsmanager bij Asito verantwoordelijk voor de medewerkers van Asito in de terminal. “We hebben inmiddels al ruime ervaring met de samenwerking met Luchtvaart Community Schiphol vanuit Luchtvaart Inclusief. Zij zijn ook in deze samenwerking de verbinder en ondersteunen in de uitvoering.”

Luchtvaart Community Schiphol (LCS)

“Luchtvaart Community Schiphol is een netwerkorganisatie die het bedrijfsleven in de luchtvaart, het onderwijs en (regionale) overheden verbindt. De community is inmiddels uitgegroeid tot 40 bedrijven. We verbinden, jagen aan en halen waar nodig expertise aan tafel om de bedrijven verder te helpen.” Vol trots vertelt Francien David, directeur LCS, over de meerwaarde daarvan.

“De maatschappelijke rol van Schiphol is in ontwikkeling. Schiphol heeft veel leveranciers en partners en is vooral een regie organisatie. Door LCS als verbinder in te zetten worden plannen naar uitvoering gebracht en ook weer gedeeld onder de andere bedrijven. Een win-win.”

Facilitair Inclusief

“Schiphol stimuleert partnerschap en samenwerking. Zo dienen wij ieder jaar op personeelsgebied een plan in voor de facilitaire bedrijven in de terminal. Dat wordt omgezet in een KPI en daar gaat de werkgroep bestaande uit alle schoonmaakbedrijven op de terminal mee aan de slag. Een collectieve samenwerking.” Diana van Zeelt legt uit hoe de plannen op Schiphol vorm en inhoud krijgen. Samen met collega Melissa Donker zijn ze kartrekker in de werkgroep Personeel. De werkgroep zorgt er voor dat er een samenwerking ontstaat tussen partijen die eigenlijk concurrent zijn.

Leonoor Juwett van Raggers; “Doordat we samenwerken bereiken we een schaalgrootte waardoor we dit kunnen doen. Een BBL opleiding passend maken aan werken op Schiphol kan alleen als je voldoende mensen hebt. Op deze manier kan iedereen de passende begeleiding bieden zonder bestaande teams te veel te belasten of te overvragen. Door de insteek van Schiphol om te sturen op samenwerking wordt een beweging in gang gezet. De urgentie moet er zijn en door alle partners gevoeld. Dan pas kun je echt samen iets neerzetten”

Via een BBL-opleiding direct aan het werk en leren in de praktijk

Er zijn nog steeds veel mensen zonder diploma’s of startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor jong en oud en daar zit juist wel het potentieel voor werken in de schoonmaak. Door persoonlijke ontwikkeling en aandacht willen we met Facilitair Inclusief de drempels verlagen. Na de eerste speedmeets in 2016 ontstond er een groep met leeftijden tussen de 20 en 50 jaar.

Met een BBL-opleiding een diploma Facilitair op niveau 1 behalen. Voor veel mensen het eerste diploma dat ze in hun leven halen. In 2016 lukt het 6 mensen om dit te bereiken. “We moeten vooral ook lerend ontwikkelen. Er vallen mensen uit gedurende de opleiding en dat is jammer. Gelukkig leren we daar ook weer van en hebben we een tweede groep in laten stromen.” Melissa Donker, HR-medewerker bij Asito, coördineert het hele project. Ook de samenwerking met Metropoolregio Amsterdam is goed.

Iedereen weet inmiddels een beetje hoe het reilt en zeilt op Schiphol. “We hebben te maken met een veiligheidscontrole van de overheid voordat je als werknemer op Schiphol aan de slag mag. Die is 6 tot 8 weken en we willen mensen graag vasthouden. Daarom starten we met een aantal weken arbeidsfit maken van de mensen. Dit is echt een gezamenlijk iets. Alle partners hebben hier een rol en aandeel in. LCS faciliteert de ruimtes en de partners zorgen voor de inhoud. Zo zijn ze uiteindelijk goed voorbereid op het BBL traject en hebben ze al veel geleerd over werken in de schoonmaak, op Schiphol en dagelijks achter de veiligheidscontroles werken”.

Salaris

Het voordeel van een BBL-traject is dat medewerkers direct salaris krijgen. Zowel voor het werk, als voor de schooldag. Een belangrijke motivatie om het vol te houden. Ook de afstemming met school is erg belangrijk. Werk en school moeten goed op elkaar afgestemd zijn zodat de medewerkers het goed vol kunnen houden. Zo is de schooldag altijd op vrijdag dus dan kunnen ze niet ingezet worden.

Vervolg

De partners, ISS, HAGO, Raggers en Asito zijn zo tevreden over Facilitair Inclusief dat besloten is ook na de contractuele verplichting dit te blijven doen. Asito heeft het project zelfs uitgebreid. We hebben nu twee kandidaten in de screening staan voor het werk bij Asito Aircraft. De vestiging waar onder andere de vliegtuigschoonmaak verricht wordt. Daarnaast zijn er twee kandidaten aan de slag op een NS Station voor de vestiging Asito Stationsreiniging.

“Zo kunnen we meer mensen laten instromen en toch zorgen dat we de noodzakelijke begeleiding kunnen bieden. Het is een traject dat gewoon goed bij Asito past” zegt Melissa Donker. “In de pilot werd de opleiding betaald, maar nu moeten we dat zelf doen. Dat belemmerd ons niet om dit te blijven vorm geven.”

Award Diversiteit in bedrijf

Luchtvaart Inclusief won dit jaar de award van diversiteit in bedrijf. Facilitair inclusief is één van de projecten die hieraan bijgedragen heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn