Statushouders aan het werk

Gevlucht uit Eritrea

Nazrete vertelt hoe vrijwilligerswerk bijdraagt aan taalontwikkeling en hoe zij aan een baan kwam.

Nazrete is gevlucht uit Eritrea. Nu een Eritrese statushoudster met een enorme intrinsieke drive om te integreren. De ideale buurvrouw en ambassadeur voor de Eritrese gemeenschap. Haar ontmoette ik tijdens een indrukwekkend gesprek in het pand van Wolters Kluwer in Alphen aan de Rijn.

Gevlucht zonder dochter

Nazrete, vijf jaar in Nederland, na 28 dagen in het AZC al statushouder, heeft haar inburgering in no-time afgerond en vertelt in het Nederlands haar verhaal. Ze is gevlucht. Na twee keer in de gevangenis te zijn beland omdat ze zich verzette tegen de politieke macht in haar land was het niet meer veilig. Ze moest haar destijds 5-jarige dochter achterlaten bij haar tante en vluchtte via Soedan, Turkije, Griekenland naar Engeland. Ze strandde in Nederland en vroeg asiel aan. Niet haar bedoeling want de Nederlandse taal is zo moeilijk en het Engels beheerste ze al een beetje. Eenmaal een voorlopige verblijfsvergunning was ze dankbaar. Ze wil er hier wat van maken, en dat kan alleen als je de taal beheerst en met Nederlandse mensen omgaat om de cultuur te begrijpen.

Inburgering

Ze zoekt niet de Eritrese gemeenschap op maar geeft op het verzoek van de gemeente lezingen. Lezingen waarom de deur uit gaan of vrijwilligerswerk doen om de taal te leren je kan helpen. Dat via een werkervaringsplaats naar werk gaan belangrijk is. Ze vertelt dat schoonmaakwerk in Eritrea als heel laag wordt gezien maar dat het hier heel dankbaar en respectvol werk is. Niet de gordijnen dicht doen, je hand ophouden en blijven hopen dat je familie na kan reizen, maar actief iets van je leven maken.

Via vrijwilligerswerk in het ziekenhuis, waar ze hielp met ontbijt en lunch aan ouderen en de knutselactiviteiten om de taal goed in de praktijk te leren, kwam ze uiteindelijk bij Asito terecht. “Inburgering is niet genoeg, je moet de taal veel in de praktijk spreken om het echt te leren. Daarnaast is het contact met anderen om de Nederlandse cultuur te leren kennen en begrijpen heel belangrijk.” Haar doel was uitkeringsonafhankelijk te zijn en ze is blij dat ze dat doel bij Asito heeft kunnen bereiken.

Via een werkervaringsplaats naar werk

Indira Sahni, objectleidster, vertelt dat het bij Nazrete niet zo moeilijk was. “Ze staat altijd klaar om wat extra te doen en ze wordt overal warm ontvangen. Ze doet haar werk echt goed, ze kan genieten van een schone omgeving en is daar ook echt trots op”. Ze kwam via een werkervaringsplaats al snel aan een betaalde deeltijdbaan. Deze bouwde ze zelf uit door haar grote beschikbaarheid en haar enorme wil om te werken. Groot voordeel is ook dat ze begrijpt wat je bedoelt, ik heb aan een half woord genoeg.

Gezinshereniging

Haar verhaal over haar dochter grijpt me naar de keel. De vader van haar dochter is overleden tijdens een auto ongeluk en de enige mogelijkheid om haar dochter naar Nederland te krijgen is illegaal de grens over naar Soedan of Ethiopië. Eén keer heeft ze geprobeerd met een auto de grens over te komen maar is gepakt en gevangen gezet. Nu ze weer vrij is durft ze de vlucht niet nog een keer aan; “ze is nog maar 14”.  Vluchtelingenwerk probeert haar te helpen maar de situatie in Eritrea helpt niet.

Integratie

Haar drive om het huis uit te komen en te integreren. Maar ook anderen uit de Eritrese gemeenschap in hun eigen taal aanspreken op de kansen die Nederland biedt als je er zelf wat van maakt. De verwondering op haar gezicht als we de vraag stellen waarom ze uitkeringsonafhankelijkheid nastreefde maakt ieder antwoord op die vraag overbodig.

Dit is waarom ik me hard maak voor een stage tijdens de inburgering. Het besef dat niet iedereen de intrinsieke drive heeft om de taal te praktiseren en de cultuur te willen ervaren. Dat een grote groep het nodig heeft om in de goede richting gebracht te worden. Omdat ze het zelf niet weten, niet kunnen of niet zien.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Twitter
LinkedIn