Opinie

Op het gebied van inclusiviteit verandert er veel en het gaat snel.

In de opiniestukken vertel ik over mijn visie op vraagstukken als inclusiviteit, diversiteit, integratie en participatie.

Twitter
LinkedIn