Opinie

Op het gebied van inclusiviteit verandert er veel en het gaat snel.

In de opiniestukken vertel ik over mijn visie op vraagstukken als inclusiviteit, diversiteit, integratie en participatie.