10 Jaar vinkjes zetten. 10 Jaar banenafspraak

10 jaar vinkjes zetten. De banenafspraak bestaat 10 jaar. Tijd om terug- en vooruit te kijken. Er is veel gebeurd de afgelopen tien jaar. Er zijn, ondanks alle uitdagingen waar de corona pandemie ons mee opzadelde, 79.714 nieuwe banen voor mensen met een beperking gerealiseerd. Een schitterend getal waar meer dan 79.000 individuen achter schuil gaan die één voor één niet alleen werk hebben gevonden, maar een plek in de maatschappij. En toch is dit geen louter goed nieuws blog. Want ondanks dat we heel veel mensen hebben geholpen, hebben we er nog veel meer links laten liggen. Mensen die niet in de doelgroep van de banenafspraak vallen. Mensen waarvoor werkgevers geen vinkje konden zetten.

Verder lezen 10 Jaar vinkjes zetten. 10 Jaar banenafspraak

Arbeidsmarkt en Inkomen, de (gemiste) kans in het coalitieakkoord

“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” is de titel van het nieuwe coalitieakkoord. We gaan veel geld uitgeven, heel veel geld. Aan wonen, klimaat, energie, stikstof. Belangrijke thema’s die een groot deel van de samenleving bezig houden. Het grootste deel is zelfs vrij gedetailleerd uitgewerkt in het akkoord. Vol goede moed belandde ik aan bij de paragraaf “Arbeidsmarkt en Inkomen”.

Verder lezen Arbeidsmarkt en Inkomen, de (gemiste) kans in het coalitieakkoord

Wat doen we met de hoogopgeleide witte 45+ man in pak op de inclusieve arbeidsmarkt?

Inclusie gaat over insluiten in plaats van uitsluiten. Een organisatie die een afspiegeling is van de beroepsbevolking. Gelijke kansen voor iedereen. De roep om meer diversiteit aan de top van organisaties en in de politiek wordt steeds indringender. Inclusiviteit staat steeds vaker als thema hoog op de agenda in de boardroom en bij politieke partijen. Dat hebben we toch maar mooi bereikt!

Verder lezen Wat doen we met de hoogopgeleide witte 45+ man in pak op de inclusieve arbeidsmarkt?

Breed Offensief

Namens de branchevereniging OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en bedrijfsdiensten) hebben we gereageerd op het wetsvoorstel Breed Offensief ten behoeve van de plenaire behandeling.

Na twee jaar actief deelgenomen te hebben aan diverse praktijktafels maken we ons nog steeds zorgen. Met name op de onderwerpen:

  • Loonwaardebepaling
  • Stroomlijning administratieve processen
  • Combinatie van jobcoaching en interne werkbegeleider
  • Wegnemen knelpunten bij No Risk
Verder lezen Breed Offensief

Inbreng hoorzitting Participatiewet

Afgelopen donderdag miste ik van de meeste genodigden tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie SZW de concrete handvatten om de Participatiewet beter te maken. Laten we met het rapport van de commissie Borstlap in de hand kijken naar wat écht nodig is en leidt tot structurele veranderingen. Maar tot die tijd zijn de aanpassingen in de Participatiewet en snelle implementatie van het Breed Offensief het enige dat ons nu gaat helpen!

Verder lezen Inbreng hoorzitting Participatiewet

Position Paper hoorzitting Tweede Kamer

Donderdag 20 februari mag ik tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie SZW in de Tweede Kamer der Statengeneraal namens Asito mijn visie geven op het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau “eindevaluatie van de Participatiewet“.

Hiertoe schreef ik onderstaande position paper.

Verder lezen Position Paper hoorzitting Tweede Kamer
Twitter
LinkedIn